سلام می دانم که همه شما خوبید اما آیا حالتان هم خوب است امیدورام که سالم و قبراق باشید به هر حال من قصد دارم راجع به موضوعی صحبت کنم که داغ دل این روزهای ماست ما همه درگیر بیماری ای هستیم که از اخلاق سرچشمه می گیرد اگر روحیاتمان را عوض نکنیم این درد سالها با ما می ماند و عمرمان سپری می شود بدون آن که بدانیم که دقیقا باید چه کار کنیم پس بیایید از با هم بودن لذت ببریم همدیگر را دوست داشته باشیم و برای دوستی لازم نباشد که حتما هم را بغل کنیم به این ترتیب بیماری ریشه کن خواهد شد هر مرضی از دردی ساطع می شود و هر دردی هم از مرضی اگر خود را راصلاح کنیم همه مشکلات ریشه کن خواهند شد کرونا ناشی از درد بی کسی ماست ما همه به سکس اعتقاد داریم و شباهت به زیبایی را از یاد برده ایم پس بیایید تا با هم هستیم قدر هم را بدانیم تا پیش از آن که دیر بشود از شر آن خلاص گردیم